Hírek | Történet | Alkotók | Törvénykönyv | Fajok | Kasztok, iskolák | Letöltés | Személyes
Világtérkép | Térképek | Útvonalak | Küldetések | Képzettségek, varázslatok szintjei | Képességek | Státuszok | Szinthatárok | LényekAz Elveszett Világ Alkotmánya:

Az Elveszett Világ (továbbiakban EV) alkotmánya kötelező érvényű, és betartandó minden játékos, és halhatatlan számára. Célja, hogy a MUD játékosai számára minél játszhatóbbá tegye azt, és a szubjektivitás mértékét a lehető legkisebbre csökkentse, valamint a MUD értékeinek megőrzése és annak gyarapítása. Az EV alkotmánya nem a valós élet alkotmányának szellemiségét kívánja tükrözni. Íly módon a jogi és egyéb kiskapuk kihasználása ugyanúgy büntetést vonhat maga után, mint az alkotmányban leírtak közvetlen megsértése.

Az alkotmány nem ismerete nem mentesít a büntetések alól.

I.
Az EV lehetőséget ad kliensprogramok használatára (ZMUD, GMUD, putty, tintin, stb.), mindaddig, amíg ezek nem az embert hivatottak helyettesíteni. A játékban lévő karakter csak akkor cselekedhet bármit is, amikor annak tulajdonosa - a játékos - igazolhatóan a gépnél tartózkodik.

II.
Az EV egy közösség, mint ilyennek megvannak a maga írott és iratlan szabályai. Nehéz a szólásszabadság meghagyása mellett a stílust, a szavak használatát korlátozni, befolyásolni, ám mégis kísérletet kell tennünk rá, azon játékosok védelmében, akik nem szeretik a trágárkodást, illetve egyfajta kultúra megőrzése végett. Az EV-n tilos bárkit megkülönböztetni faji hovatartozás, vallás és politikai nézete alapján.

1. Az EV nyilvános csatornáin tilos trágár szavakat, kifejezéseket, vagy sértő jelzős szerkezeteket használni.

2. Az EV wizardjainak, munkájuknak közvetlen szidása.

A tk csatorna a fentiektől pusztán annyiban tér el, hogy ott engedélyezett a trágár szavak használata, ám a 2. pont megsértése, vagy valakinek a diszkriminálása a már említett okokból ugyanúgy büntetendő!

Az EV-ben mód van a karakter nevének megváltoztatására, ám kizárólag súlyosan indokolt esetben: ha a játékos neve nem megfelelő, de azonnali törlést nem érdemel. Egyéb eset ritkán képzelhető el. Ha a wizard azt mondja, hogy nem fogadja el az érveket és nem változtatja meg a karakter nevét, a játekosnak el kell fogadnia döntést.

III.
Az EV-ben megengedett több karakter generálása, illetve az azokkal való játek. Egy időben azonban egyszerre egy játékos csak egy karakterrel léphet be. Ha valaki több karakterrel párhuzamosan játszik, azt multizásnak hívják, és büntetést von maga után.

IV.
Az EV-ben tilos karaktert kölcsönadni!

V.
Az EV hibáinak - bugoknak - a kihasználása tilos! A játékos köteles jelenteni az éppen bent tartózkodó wizardnak, ha a játékban hibát észlel. Amennyiben épp nincs bent wizard, vagy az illető éppen nem elérhető - pl.: idle -, akkor a játékos köteles levelet írni róla és/vagy a hiba parancs használatával jelenteni a hibát.

VI.
Az EV-ben csak Törvenyenkívüli játékost lehet megölni másik játékosnak. Ide tartozik minden olyan cselekedet, ami másik - nem Törvényenkívüli - játékos halálát okozza. E törvény áthágása komoly büntetést von maga után. !!FONTOS!! Ez a törvény nem karakter, hanem játékos szintű. Tehát, aki több karijával gyilkolászik, annak a 4. esetben törölni fogjuk a karakterét!

Az EV egy játék, melynek legfőbb célja, hogy a játékosai jól érezzék magukat, kikapcsolódhassanak, részévé váljanak egy társaságnak. Minden ellenfeleinek felerősítése, a karakter ellenfeleinek megölése tiltott. Ilyen jellegű panasz esetén - amikor két játékos közötti konfliktus merül fel - egy law wizard hoz döntést. Ide vonatkozó konkrét szabályozás nincs, amennyiben az eset nem tartozik valamely alpontba.

Jó játékot kivánnak az Elveszett Világ alkotói.